Partner worden van Hapjesaanhuis

Algemene voorwaarden

cateringmiddelharnis.nl is een catering bestelsite.
cateringmiddelharnis.nl is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van cateringmiddelharnis.nl
Laatst gewijzigd: 02-10-2008
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@hapjesaanhuis.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. cateringmiddelharnis.nl hierna te noemen: ‘Hapjes aan Huis'. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van cateringmiddelharnis.nl.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.cateringmiddelharnis.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 - 5 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. Hapjes aan Huis kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Hapjes aan Huis levert het gehele jaar door. Hapjes aan Huis behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatie tijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. Hapjes aan Huis is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever hapjes met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Hapjes aan Huis.

3.4 Bezorgkosten
Hapjes aan Huis berekend op elke online bestelling € 15,00 euro bezorgkosten per rit. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken, geven wij een korte uitleg en alle vuile materialen halen we weer op. Wij doen de afwas.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.cateringmiddelharnis.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 100,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van cateringmiddelharnis.nl dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om aan de deur te betalen bij levering of online met Ideal.

6. Aansprakelijkheid
'Hapjes aan Huis' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'hapjes aan huis'. De annulering wordt definitief nadat 'hapjes aan huis' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
'Hapjes aan Huis' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Kookkunst houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Hapjes aan Huis' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door 'Hapjes aan Huis' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

11.2 Relatie tot cateraars en overige derden
Als u bij 'Hapjes aan Huis' bestelt, geven we de bestelling door aan de cateraar uit uw omgeving. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om de een of andere reden niet kan worden bezorgd, zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. 'Hapjes aan Huis' is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de cateraar in kwestie gesloten. 'Hapjes aan Huis' is geen partij in deze overeenkomst, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele praktijk van dat moment van een cateraar. De verantwoordelijkheid van 'Hapjes aan Huis' beperkt zich tot het proces van het overdragen van de bestelling aan de cateraar. De cateraar zelf is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de ontvangstapparatuur en dient iedere bestelling voor goede ontvangst binnen 24 uur aan zowel besteller (U) als aan 'Hapjes aan Huis' te bevestigen.

12. Klachtenafhandeling
Hapjes aan Huis is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'Hapjes aan Huis' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceerd verloopt. U kunt klachten melden aan info@hapjesaanhuis.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.


13. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

14. Cookies
'Hapjes aan Huis' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'Hapjes aan Huis' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht
'Hapjes aan Huis' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'kookkunst' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@hapjesaanhuis.nl en een aanvraag daartoe indienen.

'Hapjes aan Huis', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

Bel ons: 06-5233 5844

  • Catering voor ieder budget
  • Dagvers bereid
  • Eenvoudig zelf samen te
  • stellen

Bekijk hier het assortiment

  Meest gestelde vragen | Bezorgkosten | Contact opnemen  | Winkelwagen